Bàn góc - Tab

STA05

1,800,000₫

Bàn làm việc

STA01

7,200,000₫

Bàn phấn

STA02

3,400,000₫

Bàn trà

STA10

3,000,000₫

Giường

STA04

13,800,000₫

Tủ quần áo

STA03

11,500,000₫

Tủ thấp

STA07

2,400,000₫

Tủ thấp

STA06

1,700,000₫